Metin
F&C marka İletişimi
Beste
Bertan COŞAR, Bülent CENKCİ
Vokal
Ayşe SARAN